privacybeleid

 

Met deze privacyverklaring willen wij je helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Neem je contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt? Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Pijnfonds Nederland.

 

 

 Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Pijnfonds Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en je gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 E-captain

 

 

 De momenten waarop wij jouw persoonsgegevens ontvangen

Pijnfonds Nederland ontvangt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via onze website, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Een aantal voorkomende situaties:

 je doet een gift (eenmalig of periodiek) aan het Pijnfonds Nederland. Wij ontvangen in dat geval via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon je naam, adres en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het registreren en verder verwerken van jouw gift.

 je wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van het Pijnfonds Nederland en schrijft je in voor een van onze e-mail nieuwsbrieven. Wij ontvangen jouw toestemming met datum, je voornaam, achternaam en e-mailadres. Uiteraard kun je je voor elke nieuwsbrief uitschrijven.

 je gaat een overeenkomst aan met het Pijnfonds Nederland. Wij ontvangen gegevens via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon of tijdens een gesprek.

 

 Persoonsgegevens

Het Pijnfonds Nederland kan – afhankelijk van de situatie - de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

voorletters, voornaam en achternaam;

geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;

adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

bankrekening;

IP-adres;

foto’s;

burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;

eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld dieetwensen), donatie, of aangaan van een overeenkomst.

 

 Doeleinden

Het Pijnfonds Nederland verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten*;

 afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage aan projecten of deelname aan campagnes;

 werving van (potentiële) donateurs;

 onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;

 duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.

* een deel van onze relaties (zogenaamde klantrelaties, met wie wij een overeenkomst hebben zoals gevers en partners, bestaande leveranciers en eventueel samenwerkingspartners) sturen wij enkele malen per jaar e-mail over zaken zoals het verschijnen van ons jaarverslag. 

 

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;

 vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;

 sollicitaties en personeelsadministratie.

 

 

 

 Grondslagen

Het Pijnfonds Nederland verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG:

 toestemming van de betrokkene;

 uitvoeren van een overeenkomst;

 wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat het Pijnfonds Nederland hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 de bescherming van financiële belangen;

 het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;

 onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten

 

 Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Het Pijnfonds Nederland zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard. Er kan een voor het Pijnfonds Nederland bijzonder belang zijn om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld in relatie tot een contract of anderszins juridische overeenkomst.

Wanneer je gebruik maakt van jouw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Verder worden jouw gegevens verwijderd als je niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 een financiële bijdrage van het Pijnfonds Nederland of een gift aan het Pijnfonds Nederland? Dan bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.

 deelname aan een activiteit, campagne of programma zonder financieel aspect? Dan bewaren wij persoonsgegevens 4 jaar.

 contact in het kader van werving van deelnemers of donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

 contact in het kader van een sollicitatie, of andere duidelijk eenmalig contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

 

 Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De beveiliging van de website en onze administratie/persoonsgegevens verloopt via het systeem waarmee we werken: e-captain. Lees meer over deze beveiliging op hun website. Daarnaast is er een protocol datalekken dat de procedure beschrijft met daarin de te nemen maatregelen die genomen moeten worden bij een datalek, volgens de meldplicht datalekken van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

 

 

 Profilering

Het Pijnfonds Nederland streeft naar het duurzaam en afgestemd betrekken van zijn actieve netwerk. Dat wil zeggen aanvragers, deelnemers en (potentiële) donateurs die bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Om dit te kunnen doen maken wij analyses. Dit doen wij om onze informatie af te stemmen en voor evaluatie en analyse. Wat vinden aanvragers, deelnemers en donateurs belangrijk? Waar doen ze graag aan mee?

 

 

 

 Cookies

Het Pijnfonds Nederland gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u één van onze websites of apps gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 het surfen op de websites van het Pijnfonds Nederland makkelijker voor jou wordt;

 we kunnen meten hoe onze websites en apps worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;

 we kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke cookies gebruiken wij? Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken:

Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten 'login'.

Met Analytics cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van pagina’s via social media.

 

 

 

 

 Jouw rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we jouw verzoek kunnen behandelen. Wat kan meewegen is bijvoorbeeld de vraag of we jouw identiteit kunnen vaststellen of wanneer je korter dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.

Wij kunnen jouw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Je hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat jij je kunt verzetten tegen het gebruik door het Pijnfonds Nederland van jouw gegevens voor charitatieve doeleinden.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door het Pijnfonds Nederland. Zowel bij ons, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wil je een verzoek doen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Pijnfonds Nederland: ofni.[antispam].@pijnfondsnederland.nl

Contactgegevens

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws van het Pijnfonds Nederland